€706 Raised 2 Donors €10,000 Goal
Closed

width=

Vaikai, norėdami identifikuoti save socialinėje, buitinėje, materialinėje ir intelektualinėje sferose, save dažnai lygina su bendraamžiais. Tokiai savęs identifikacijai svarbūs ir gimtadienio šventimo ypatumai (vieta, svečiai, dovanos ir pan.).

Našlaičiai neturi tėvų, jie retai gauna geidžiamų dovanų – tai sąlygoja mūsų projekto „GIMTADIENISBESPARGŲ“ idėją. Projekte dalyvauja žaislų ir prekių vaikams gamintojai iš Europos ir viso pasaulio.

Projekto tikslai:

  • neatlyginamai išpildyti vaiko norą, apie kurį ugdymo įstaigų darbuotojai iš anksto informuoja;
  • pagal galimybę dovanomis aprūpinti visus našlaičius;
  • ugdyti našlaičių tikėjimą tuo, kad yra daug jų likimui neabejingų žmonių.

Projekto administravimas:

Visos našlaičiams skirtos dovanos (žaislai, drabužiai ir kitos prekės) registruojamos ir įtraukiamos į duomenų bazę, kuri yra prieinama tik su mūsų organizacija bendradarbiavimo sutartis sudariusių vaikų globos įstaigų vadovams.

Dalyvavimas projekte:

Galite įsigyti jums patikusią dovaną, įtrauktą į našlaičių pageidavimų sąrašą, ir išsiųsti ją į centrinį sandėlį adresu:

Hilfe von Herz zu Herz e.V.
Projekt: LLGT
Sportplatzweg 2a
67246 Dirmstein
Deutschland

(būtinai nurodant siuntoje: “Projekt LLGT”)

Mūsų organizacija užtikrina dovanos pristatymą į paskirties vietą, tačiau Jūs taip pat galite paaukoti pinigų transportavimo išlaidoms padengti. Esant reikalui mes pateiksime visus dovanojimą arba pinigų aukojimą patvirtinančius dokumentus. Tuo tikslu praneškite mums Jūsų rekvizitus ir aukos sumą elektroniniu paštu: project@hvhzh.org – arba į siuntą su dovana įdėkite laisvos formos prašymą.

Mūsų filosofija: Tikslas pateisina priemones!

Dėkojame už dalyvavimą projekte „GIMTADIENISBESPRAGŲ“!

Panašūs Projektai