Šiuo metu organizacija atlieka išsamią Gruzijos našlaičių situacijos švietimo srityje analizę.