Mūsų misija – siekti, kad kiekvienam našlaičiui ir nuskriaustam vaikui nepaisant jo etninės kilmės būtų suteiktas išsilavinimas ir žinios.

Mūsų noras – dėti visas būtinas pastangas, kad kiekvienas dėl įvairių priežasčių vaikų globos namuose atsidūręs našlaitis nenuleistų rankų, neprarastų pasitikėjimo, tikėtų teisingumu, jaustų šio pasaulio ir jame gyvenančių žmonių neabejingumą ir kad neteisingai suformuota nuomonė apie tėvus ir jų klaidas nekliudytų jam realizuoti save ir grįžti į savo tikrąją šeimą.

Mūsų uždavinys – siekti, kad našlaičiai įgytų pilnavertį išsilavinimą ir reikiamų žinių intelektualiai vystytis ir geriau gyventi.

Mes žinome, kad ŽINIOS yra jėga. Vaikai be žinių tarsi žemė be saulės! Suteikdami vaikams žinių ir išsilavinimą mes norime nutraukti užburtą našlaičių gyvenimo ratą. Tik žinios padeda teisingai pasirinkti svarbiose gyvenimo kryžkelėse. Kiekvienas vaikas turi teisę į tokius paprastus dalykus, kaip:

 width=     width=     width=     width=     width=

o ne: savižudybė, prostitucija, moralinis nusmukimas, amoralumas ir beprasmis egzistavimas.

Mes esame tikri, kad kiekvienas gali padėti pagal savo išgales, nes bet kokia pagalba našlaičiams yra labai svarbi. Kiekvieno savanorio pagalba tarsi nauja raidė mūsų vaikų žinių abėcėlėje.

Geriau vėliau, negu niekada!
Kartais mažiau reiškia daugiau!
Dovanokite žinias – gelbėkite Gyvenimus!