Šiandien žmonės gilinasi į skirtingas mokslo sritis: tiria augmeniją, gyvūniją, kosmosą, Žemės rutulį ir t.t. Jeigu nors trumpam susimąstytume ir įvertintume save ir žmoniją, padarytume išvadą, kad šiandieninis žmogus yra labiau egoistas, o ne altruistas. Taip iš tikrųjų ir yra.

Kuo mes tapome šiandien, yra į mus investuotų mūsų tėvų, giminių, mokytojų, auklėtojų meilės, laiko, rūpesčių ir lėšų pasekmė. Jie tai darė be atlygio.
Mes tikime, kad būtent ŽINOJIMAS yra varomoji žmogaus gyvenimo jėga. Tiktai ŽINIOS padės apsispręsti sudėtingose situacijose ir išvengti nereikalingų problemų ir krizių.
Neįmanoma kažko nežinant priimti sprendimą ir pasirinkti tą, ko nežinome. Dažnai neteisingai pasirenkame dėl to, kad neturime reikiamų žinių.

Mūsų tikslas švietimo srityje – ankstyvoje našlaičio ugdymo stadijoje įskiepyti žingeidumą ir supratimą, kad ŽINIOS yra kiekvieno žmogaus tobulėjimo sąlyga.
Mūsų uždavinys – suteikti vaikams ŽINIŲ apie profesijas, palaikyti jų profesinį apsisprendimą, skatinti domėjimąsi kitomis profesijomis, nuolat tobulėti. Šiuo metu 90% našlaičių nori tapti kiemsargiais, kasininkais, liftininkais, krovėjais ir vairuotojais. Tačiau tarp našlaičių likimą patyrusių žmonių yra lakūnų, advokatų, dizainerių, architektų ar įmonių direktorių. Ypač daug dėmesio mes skiriame pažangioms technologijoms ir technikai.

Kiekvienas našlaitis yra asmenybė, su kuria reikia daug ir tikslingai dirbti. Mes norime visiems vaikams nepaisant jų etninės kilmės ir socialinės padėties suteikti šansą įgyti IŠSILAVINIMĄ ir augti pilnavertiškai, kaip ir jų bendraamžiai.

Mūsų organizacijoje dirba puikūs specialistai, o tai pat mes bendradarbiaujame ir su kitais pedagogais, socialiniais darbuotojais ir psichologais.

MISIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS. Mes suvokiame, kad kai kurie projektai susideda iš kelių dėmenų. Tai reiškia, kad, jeigu turėdami ŽINIŲ vaikai neturės įrankių siekti žinių, visos pastangos praras prasmę. Pavyzdžiui: jeigu pradėsime vaiką mokyti raštingumo, bet jis neturės elementaraus rašiklio, jis negalės įgytų žinių įtvirtinti ir pan.
Šiai problemai mes taip pat skiriame nemažai laiko ir lėšų. Esant poreikiui siekiame surinkti ir įsigyti priemonių, kurių reikia tikslui pasiekti, tokių, kaip: rašikliai, pieštukai, flomasteriai, kreidelės, trintukai, drožtukai, liniuotės, plunksninės, albumai, popieriai, kartonas, segtuvai, rašalas, žirklės, klijai, kuprinės, portfeliai ir t.t.